Skip to content

Fyllningar

Tänder som skadats p.g.a. karies eller trauma kan i de flesta fall restaureras med fyllningar. Vi använder godkända material som ger estetiska och hållbara resultat.

Att tappa en gammal tandfyllning brukar inte göra ont, däremot ska du se till att besöka en tandläkare så fort du har möjlighet. En tand utan fyllning har ett dåligt skydd och risken för smärtsamma konsekvenser ökar ju längre tid det går.

Man kan även byta ut sina gamla och slitna amalgamfyllningar mot mer tandliknande fyllningar.

Det vanligaste fyllnadsmaterialet är en plast som kallas komposit. Fyllningen härdar och blir hård genom att man lyser på den med ett speciellt ljus. Sedan putsas fyllningen så att den känns blank och slät. Det är också viktigt att fyllningen passar in i bettet och att den inte känns för hög.

Det kan ibland isa i en nylagad tand. Det är normalt och det går så gott som alltid över. Men om du skulle ha känningar i tanden när det gått en tid efter lagningen, kontaktar du bara oss, så hjälper vi dig.

Vad kan jag använda mitt högkostnadsskydd till?

Din tandläkare eller tandhygienist kan upplysa dig om din behandling ger rätt till ersättning från högkostnadsskyddet eller inte. De flesta behandlingar gör det, men det finns undantag.

Du kan till exempel inte få ersättning för tandblekning, andra former av kosmetisk tandvård eller för tandvård som ingår i ett avtal om abonnemangstandvård.

Tandvård som ingår i en sjukdomsbehandling ingår inte i högkostnadsskyddet för tandvård. För sådan tandvård betalar du regionens vanliga patientavgift och regionens högkostnadsskydd för patientavgifter gäller. För mer information om detta, kontakta din region.

Hur mycket får jag?

Lite förenklat fungerar högkostnadsskyddet så att du betalar hela kostnaden för din tandvård upp till 3 000 kronor, därefter får du tandvårdsersättning från staten som automatiskt dras av från priset. Tandvårdsersättningen beräknas utifrån ett referenspris som staten fastställer för varje arbete som tandläkaren gör med dina tänder. Ju mer arbete tandläkaren gör, desto större blir det ekonomiska stödet.

För arbeten som enligt referenspriserna kostar mer än 3 000 kronor får du tandvårdsersättning med:

Kostnaderna baseras på referenspriset per tandvårdsåtgärd, eller på tandläkarens pris om det är lägre.

Om tandläkaren har högre priser än referenspriserna får du som patient själv betala mellanskillnaden mellan tandläkarens pris och referenspriset. För den mellanskillnaden får du inget tandvårdsstöd.

Information om hur stor andel som du måste betala och vad staten ersätter bör du få av din tandläkare innan behandlingen startar.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material.

Tandläkaren eller tandhygienisten är inte bunden av referenspriset utan får sätta sina priser själv. Om hen tar ett högre pris än referenspriset för en åtgärd som ingår i behandlingen, får du inte ersättning för det belopp som överstiger referenspriset utan måste betala det själv.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Om du använder ditt allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag för att betala en del av dina tandvårdskostnader dras bidraget av innan högkostnadsskyddet beräknas.

För vissa behandlingar kan du bara få ersättning som motsvarar en lagning, även om du väljer att sätta in en krona i stället för att laga tanden. På samma sätt får du för vissa behandlingar bara ersättning för en bro, även om du väljer implantat i stället för en bro. Tandläkaren ska upplysa dig om vad som gäller i varje enskilt fall.

Hur använder jag mitt högkostnadsskydd?

För att du ska få ersättning genom högkostnadsskyddet måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om ersättningen, utan din tandläkare eller tandhygienist drar av den från din räkning.

Din slutliga kostnad beror på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist tar för behandlingen. De får själva sätta sina priser, men du har rätt att i förväg få en prisuppgift på behandlingen. Om du behöver behandlas vid mer än ett tillfälle ska du få en preliminär skriftlig prisuppgift över den totala behandlingskostnaden.