Skip to content

Undersökning

De vanligaste tandsjukdomarna är hål i tänderna, som kallas karies och tandlossning. Ju tidigare dessa sjukdomar upptäcks, desto lättare är det att behandla dem. Båda sjukdomarna går också att förebygga med olika metoder.

Det finns även andra sjukdomar som kan upptäckas i munnen vid en undersökning.

Med hjälp av regelbundna undersökningar hos tandläkare eller tandhygienist, skapar vi möjlighet för våra patienter att kunna behålla en god munhälsa genom hela livet.

Inför undersökningen

Vid en undersökning börjar vi alltid med att du får svara på några frågor om din hälsa. Ibland får du fylla i ett frågeformulär om detta redan i väntrummet. Tar du några läkemedel, underlättar det om du tar med en medicinlista. En vanlig biverkning hos läkemedel är muntorrhet. Därför är det viktigt att tandläkaren eller tandhygienisten får veta vilka läkemedel du använder. Rökning och snusning brukar också tas upp, eftersom tobaksbruk kan vara en hälsorisk även för munnen och tänderna. Det är viktigt att du berättar för oss om du är överkänslig eller allergisk mot några ämnen.

Vi undersöker sedan dina tänder och tandkött. I bas undersökningen ingår upp till fyra röntgenbilder samt lättare tandstensborttagning.

Inför vissa behandlingar eller om det framkommer något som behöver utredas mer, kan det behövas en kompletterande undersökning och eventuellt fler röntgenbilder.

Efter slutförd behandling erbjuder vi dig att komma till oss på regelbundna undersökningar och förebyggande åtgärder. Dessa baseras helt på dina individuella behov och skiljer sig därför från patient till patient.