Skip to content

Rotbehandling

En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar och avlägsnar tandens inre mjukvävnad för att sedan fylla rotkanalen. En rotfyllning görs ofta på grund av att pulpan blivit inflammerad eller infekterad av bakterier när du fått hål i en tand.

Om ett hål har blivit djupt kan det skada tandens pulpa, som består av blodkärl och nerver. Det kan leda till att det bildas bakterier som leder till en bakterieinfektion i tandens rotkanal. Det är infektionen som gör att du får tandvärk. 

Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna, därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Det kan även finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas, till exempel vid kraftig tandpressning.

Efter en lyckad rotbehandling med rotfyllning kan tanden fungera som vanligt igen.

Så här går det till

Vid en rotbehandling öppnas en väg in till rotkanalen för att ta bort resterna av tandpulpan och göra rent i rotkanalen. Den tomma rotkanalen fylls sedan med guttaperka, ett gummimaterial som ersätter den skadade vävnaden. Allra sist fylls öppningen igen på samma sätt som när man lagar ett vanligt hål.

Ibland behövs det mer än ett tillfälle för att behandla tanden. I de fallen fyller man tanden med ett bakteriedödande medel som får verka innan man rotfyller den. Under tiden får du en provisorisk fyllning.