Skip to content

Tandhygienistbehandling

Tandhygienisten arbetar för att främja munhälsa och förebygga tandsjukdomar. Hos hygienisten görs regelbundna undersökningar av munstatus där man bland annat diagnostiserar och behandlar nytillkommen karies och tandlossningssjukdomar. Tandhygienistbehandling rekommenderas även till patienter utan diagnostiserad sjukdom. Behandlingen är då av förebyggande karaktär. Vill du ha råd och tips om hur du ska kunna behålla en god munhygien är det till vår tandhygienist du ska vända dig.