Skip to content

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) Läs mer på socialstyrelsen.se

Om din tandläkare eller tandhygienist inte kan bedöma om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du förhandspröva rätten till särskilt tandvårdsbidrag. Det innebär att du eller din tandläkare/tandhygienist lämnar in en ansökan till Försäkringskassan för att pröva om du har rätt till bidraget. Ansökan om förhandsprövning görs via blanketten nedan och det är viktigt att du skickar med de underlag som behöver vara med vid ansökan. Vilka underlag som behövs varierar beroende på din funktionsnedsättning eller sjukdom och framgår tydligt av blanketten.

Blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag.

Vad kan jag använda det särskilda tandvårdsbidraget till?

Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring.

Hur mycket får jag?

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.