Skip to content

Statliga tandvårdsstödet

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.

Ibland kan man också få tandvård till samma avgift som sjukvård. Den tandvården ersätts av landstinget.

Det statliga tandvårdsstödet består av:

– Ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB), på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är.

– Ett särskilt tandvårdsbidrag (STB), på 600 kronor per halvår till vissa patienter som har en sjukdom och funktionsnedsättning.

– Ett högkostnadsskydd, som ger avdrag på priset när de så kallade referenspriserna i tandvården är högre än 3 000 kronor under en ersättningsperiod. En ersättningsperiod gäller under ett år från att behandlingen börjar

ATB – allmänna tandvårdsbidraget

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

Vad kan jag använda mitt allmänna tandvårdsbidrag till?

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Om du har frågor om tandvård och kostnader – prata med ditt tandvårdsteam.